27 de Juliol de 2021
14:01
Atenció al Client
933 18 44 12
660 08 53 25
0
0 €
Euromillones
27/07/21
48.000.000 €
Tipus de Sorteig
Diari
Dies
Dimarts
27/07/21
Divendres
30/07/21
Desitjo abonar per més
abonar a combinacions aleatòries per a cada sorteig
Reduccions disponibles
Com jugar?
1 º Marqueu entre #nMin# y #nMax# números i de #cMin# a #cMax# estrelles per veure les reduccions disponibles
2 º Seleccioneu la reducció a emprar en la caixa superior
Abonar
Reduïda
Número d'Apostes
Al directe: 0
Reduïda:0
Data de Sorteig
27/07/21
Import
0.00

Com en fa referència en el seu nom, la loteria euro milions no tan sols es juga a Espanya, sinó a vuit països europeus mes: Regne Unit, França, Àustria, Bèlgica, Irlanda, Luxemburg, Portugal y Suïssa. Per a jugar a la loteria de euro milions s’ escullen 5 nombres d’ una taula de 50 y dues estrelles d’ una taula de 11. Encertar totes les xifres vol dir emportar-se premis milionaris.

La loteria euro milions es sorteja dos dies: el dimarts i el divendres. El premi milionari de sortida es de 15 milions d’ euros. Si no hi ha guanyador, s’ acumula per el següent sorteig. Amb aquest sistema, el major premi repartit va acumular 185 milions d’ euros que, a l’any 2011, van anar a parar a mans d’un matrimoni escocès.

Descobreix com jugar a euro milions online en aquesta pàgina y participa en el sorteig mes famós entre els de tota Europa..

Lotería Valdés
Jordi García Valdés
La Rambla, 88-94
08002 Barcelona (Barcelona)
36563237-E
933 18 44 12
660 08 53 25
©2018 GADMIN®. TOTS ELS DRETS RESERVATS

Els logotips de jocs i loteries utilitzats en aquesta web són propietat de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE). Aquesta web només fa ús d'ells a manera merament identificatiu per falicitar l'elecció i selecció de l'apostant.


La administració de Loteries Valdés a Barcelona li ofereix la possibilitat de comprar els dècims de Loteria online.

Podràs jugar a la Loteria Nacional, Loteria de Nadal, Loteria del Niño, Primitiva, Euromillones, Bonoloto, Quiniela y Quinigol

Atenció al clientDil-Div:09:00h - 18:00hDis:09:00h - 12:30h
Jocs i Apostes
Segueix-nos.
Mitjà de pagament Visa Visa Visa Visa
Web Segura
Joc Responsable+18

Log in with your Facebook account

O bé amb el teu compte de usuari