EL GORDO
23/02/2020
15.500.000 €
Tipus de Sorteig
Diari
Dies
Diumenge
23/02/20
Desitjo abonar per més
abonar a combinacions aleatòries per a cada sorteig
Reduccions disponibles
Com jugar?
1 º Marqueu entre #nMin# i #nMax# números i de #cMin# a #cMax# claus per veure les reduccions disponibles
2 º Seleccioneu la reducció a emprar en la caixa superior
Nº Apostes
Al directe: 0
Reduïda:0
Data de Sorteig
23/02/20
Import
0.00
Abonar
Reduïda
Accés d'usuaris

Log in with your Facebook account

O bé amb el teu compte de usuari